Dirven Schoenen is eigenaar van alle informatie op www.dirvenschoenen.nl, zowel tekst als beeld. We doen er alles aan om de inhoud actueel en correct te houden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor informatie die onvolledig, onjuist of verouderd is. Klopt er iets niet? Uw feedback is altijd welkom.

Alle informatie op www.dirvenschoenen.nl heeft een informatief karakter: we willen onze bezoekers laten zien we zijn en waar we voor staan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Neem contact op of bezoek een van onze winkels voor meer informatie.

Het auteursrecht van deze website ligt geheel bij Dirven Schoenen. Het overnemen van informatie is zonder toestemming wettelijk niet toegestaan. Wilt u toch iets overnemen? Neem dan even contact met ons op.