Privacy policy

Dirven Schoenen hecht veel waarde aan privacy. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Bovendien handelen we altijd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Neem bij vragen contact met ons op.