Dirven Schoenen hecht veel waarde aan privacy. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Bovendien handelen we altijd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Neem bij vragen contact met ons op.